123

Uwaga! Ta wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cook­ies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby odwie­dzin. Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści. Ak­tual­nie Two­ja przeg­lą­dar­ka ma wy­łą­czo­ną ob­słu­gę pli­ków co­o­kies dla tej wi­try­ny. Ten ko­mu­ni­kat bę­dzie wy­świet­la­ny, do­pó­ki nie za­ak­cep­tu­jesz pli­ków cook­ies dla tej wi­try­ny w swo­jej przeg­lą­dar­ce. Ro­zu­miem, ak­cep­tu­ję pli­ki cook­ies!
:
G
o
[
]
Z
U

Indie 2013

Jak pewnie wiecie – mieliśmy pojechać w Himalaje. Niestety, obfite deszcze monsunowe pokrzyżowały nasze plany. Kilka tygodni przed wyjazdem nasz hinduski organizator powiadomił nas, że nie da się w pełni zrealizować założonego wcześniej planu. Zwłaszcza odcinek z Leh do Kathmandu przez Nepal jest nieprzejezdny. Kilka kolejnych dni debatowaliśmy co z tym fantem zrobić. Plan i tak był mocno napięty i nie było możliwości wygospodarowania kilku dodatkowych dni, aby objechać zalane tereny. Po kolejnych konsultacjach okazało się, że do Nepalu możemy wjechać od strony południowej.

W tej sytuacji zamiast na północ do Leh, pojedziemy na wschód – do Kalkuty. W drodze zwiedzimy Taj Mahal w Agrze i świątynie w Khajuraho. Z Kalkuty zrobimy wypad do Sundarbans National Park. Może uda się spotkać pływające tygrysy? Stamtąd pojedziemy do Kathmandu, gdzie zatrzymamy się na kilka dni. Z Kathmandu przez VaranasiMathurę wrócimy do Delhi.

W wyprawie weźmie udział dwanaście osób, w tym moja żona Ewa (która dzielnie mnie wspiera w wymyślaniu coraz egzotyczniejszych wypraw :-) ):

 

Ewa. Agra. Indie 2013.

Nasza koleżanka Zosia, która zawsze nas wspierała i w końcu postanowiła sama doświadczyć trudów wyprawy:

 

Zosia. Agra. Indie 2013.

Koleżanka Ania, która podjęła decyzję o wyjeździe w pięć minut :-):

 

Ania. Agra. Indie 2013.

Jacek – który jest zawsze gotowy do wyjazdu:

 

Jacek. Agra. Indie 2013.

Staszek – kolega Jacka, który od dawna chciał się przekonać, jak to jest podróżować w spartańskich warunkach :-):

 

Staszek. Agra. Indie 2013.

I Staszka syn - również Staszek, który dzielnie wspierał ojca w trudach podróży:

 

Staszek. Agra. Indie 2013.

Piotr, bez którego ekipa nie byłaby w komplecie:

 

Piotr. Agra. Indie 2013.

Sasza – zapalony fotograf:

 

Sasza. Agra. Indie 2013.

Wojtek – najmłodszy uczestnik wyprawy:

 

Wojtek. Agra. Indie 2013.

i ja (tj. Stefan Nawrocki – autor planu wyprawy, twórca tej strony i dziennika podróży):

 

To ja. Agra. Indie 2013.

Plan wyprawy jest następujący:

Część 1. Delhi – Kalkuta – granica z Nepalem: 2690 km/17 dni:

 

Odcinek Delhi – Kalkuta – granica z Nepalem.

18.07. Lądowanie w Delhi o 20.20. Przejazd z lotniska do hotelu.
19.07.Przejazd do Alwar. Nocleg w Alwar.
20.07.Przejazd do Agry. W drodze zwiedzanie Abhaneri i Fatehpur Sikri. Nocleg w Agrze.
21.07.Zwiedzanie Taj Mahal. Nocleg w Agrze.
22.07.Przejazd do Shivpuri. Po drodze zwiedzanie Gwalior. Nocleg w Shivpuri.
23.07.Przejazd do Khajuraho. Nocleg w Khajuraho
24.07.Zwiedzanie i nocleg w Khajuraho.
25.07.Przejazd do Sidhi. Po drodze zwiedzanie Raneh Falls. Nocleg w Sidhi.
26.07.Przejazd do Jashpur. Nocleg w Jashpur.
27.07.Przejazd do Chandil. Nocleg w Chandil.
28.07.Przejazd do Kalkuty. Nocleg w Kalkucie.
29.07.Przejazd na przystań w Sunderbans National Park. Nocleg w Parku.
30.07.Pobyt w Sunderbans National Park. Nocleg w Parku.
31.07.Pobyt w Sunderbans National Park. Wieczorem powrót do Kalkuty. Nocleg w Kalkucie.
01.08.Zwiedzanie Kalkuty. Nocleg w Kalkucie.
02.08.Przejazd do Asansol. Nocleg w Asansol.
03.08.Przejazd do Jamui. Nocleg w Jamui.
04.08.Przejazd do Sheohar. Nocleg w Sheohar.

Część 2. Nepal

Część 3. Powrót do Delhi: 1294 km/8 dni:

 

Odcinek Bharatpur (w Nepalu) – Delhi.

12.08. Przejazd do Sangrampur. Zwiedzanie i nocleg w Sangrampur.
13.08.Przejazd do Varanasi. Nocleg w Varanasi.
14.08.Zwiedzanie i nocleg w Varanasi.
15.08.Przejazd do Lucknow. Zwiedzanie i nocleg w Lucknow.
16.08.Przejazd do Aligarh. Zwiedzanie i nocleg w Aligarh.
17.08.Przejazd do Delh. Nocleg w Delhi.
18.07.Zwiedzanie i nocleg w Delhi.
19.07.Zwiedzanie i nocleg w Delhi.
20.08.16.15. Wylot do Polski.


Komentarze: pokaż komentarze (8)

Nowości w banku

6030-0300; 5400 x 3600; abstrakcja, fraktal

6030-0310; 5400 x 3600; abstrakcja, fraktal

6028-0141; 5400 x 3600; abstrakcja, fraktal, martwa natura

6028-0143; 5400 x 3600; abstrakcja, fraktal, martwa natura

6028-0145; 5400 x 3600; abstrakcja, fraktal, martwa natura

6023-0200; 5400 x 3600; abstrakcja, fraktal, miasto

1158-0100; 4025 x 2673; Europa, Polska, Jawor, Kościół Pokoju

1158-0510; 5867 x 2713; Europa, Polska, Jawor, Kościół Pokoju

1158-0511; 6261 x 2054; Europa, Polska, Jawor, Kościół Pokoju

1158-0512; 5082 x 2411; Europa, Polska, Jawor, Kościół Pokoju

1158-1150; 3827 x 4663; Europa, Polska, Jawor, Kościół Pokoju

1158-1140; 7439 x 3103; Europa, Polska, Jawor, Kościół Pokoju

1158-1160; 3958 x 4799; Europa, Polska, Jawor, Kościół Pokoju

1158-1170; 4058 x 2696; Europa, Polska, Jawor, Kościół Pokoju

1158-1180; 4101 x 2723; Europa, Polska, Jawor, Kościół Pokoju

1158-1190; 4004 x 2660; Europa, Polska, Jawor, Kościół Pokoju

1158-1200; 4265 x 2832; Europa, Polska, Jawor, Kościół Pokoju

1158-1210; 4113 x 2731; Europa, Polska, Jawor, Kościół Pokoju

1158-1220; 4024 x 2187; Europa, Polska, Jawor, Kościół Pokoju

1158-1230; 4081 x 2217; Europa, Polska, Jawor, Kościół Pokoju

« 1 2 »

Więcej nowości